Ny prisnominasjon til Høgskolen i Bergen

19. Mars 2015
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

Høgskolen i Bergen er en av seks nominerte til Statens Byggeskikkpris 2015. Juryen måtte gå to runder for å komme fram til de nominerte, så her var nåløyet trangt. Asplan Viak er ansvarlig for landskapsarkitektur og veg/samferdsel.

- Det har også i år vært tøff konkurranse, sier juryleder Anne Enger, som er godt fornøyd med at de utvalgte prosjektene representerer flere ulike kategorier.

Juryen har vært gjennom to runder for å komme fram til de seks nominerte byggeprosjektene, og jurylederen fremhever at det er et smalt nåløye å komme gjennom. I april reiser juryen på befaring til de nominerte byggeprosjektene. Prisutdelingen finner sted i Oslo 16. juni. Les mer om de nominerte her.

Asplan Viak har vært ansvarlig for landskapsarkitektur og veg/samferdsel i dette prosjektet, som er Statsbyggs nest største prosjekt noensinne.
 
Om uteanlegget
Uteanlegget ved den nye høyskolen på Kronstad er et anlegg for studenter og ansatte, for naboer, bydelen og for Bergen. Høyskoletomten er totalt på ca 40,5 daa og uteområdet utgjør ca 26,9 daa. Det vil si at uteanlegget er ca halvparten så stort som skolens bruksareal på 52 000 m2. Dette har gitt oss utfordringen i å lage et raust, kompakt, allsidig uteområde for ulike brukere, til ulike aktiviteter og til ulike tider i løpet av døgnet.

Den historiske bruken av området som verkstedhaller for jernbanen danner grunnlaget for hovedgrepet i skoleanlegget. Utearealet er organisert rundt den gjennomgående nord-sør strukturen basert på jernbaneskinnene på tomten. Det er lagt vekt på å skape et anlegg som er universelt utformet, robust og tåler høy bruksfrekvens, samtidig som det lages gode og solfylte rom og oppholdssoner utvendig. Hovedatkomsten til HIB er fra Inndalsveien, via det nye store byrommet og en midlertidig snuplass for buss. Tre mindre hagerom mellom byggene og en større idrettspark danner mer funksjonsrettede uterom.

Se bilder og les mer om prosjektet i Byggeindustrien.

ARK: HLM Arkitektur og CUBO
LARK og veg/samferdsel: Asplan Viak AS
IARK: Metropolis arkitektur & design
RI: Sweco