Kongens gate 1 nominert til Statens Byggeskikkpris 2015

18. Mars 2015
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

Kongens Gate 1, hvor Asplan Viak har sitt Oslo-kontor og har spilt en viktig rolle i restaureringsarbeidet, er betegnet som Oslos eldste anlegg.

- Det har også i år vært tøff konkurranse, sier juryleder Anne Enger, som er godt fornøyd med at de utvalgte prosjektene representerer flere ulike kategorier.

Juryen har vært gjennom to runder for å komme fram til de seks nominerte byggene, og jurylederen fremhever at det er et smalt nåløye å komme gjennom. I april reiser juryen på befaring til de nominerte byggene. Prisutdelingen finner sted i Oslo 16. juni.

Om Kongens gate 1
Kongens Gate 1 ligger i Kvadraturens sydlige del ved Bankplassen og består av et trefløyet anlegg i mur rundt et indre gårdsrom. Anlegget er Kristianias eldste påviste (deler fra 1625), og representerer en historisk utvikling fra 1600-tallet frem til i dag. Historien som borgerlig kjøpmannsgård på 1600-tallet, Waisenhus på 1800-tallet, og kontor for Mustad fra 1900-tallet er fortsatt lesbar i bygningene, og skal tas vare på. Anlegget er under vurdering for automatisk fredning, og behandles inntil videre som totalfredet.

Asplan Viaks fag i prosjektet
Asplan Viak inngikk en leieavtale med Kongens Gate 1 AS i mai 2012, med beregnet innflytting i januar 2014. Samtidig ble det inngått kontrakt for prosjektering av eiendommen for den påkrevde rehabiliteringen for tilpasning til moderne kontorbruk. Asplan Viak har deltatt bredt inn i prosjektet med prosjekteringsfagene arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, vann/ventilasjon/sanitær, konstruksjon og brannsikkerhet. I tillegg er Asplan Viaks kulturminnekompetanse benyttet som rådgiver i prosessen. Les mer om Kongens Gate 1.
 
Les mer om den spennende historien til Kongens gate 1 og se hva vi gjorde.

Oppdragsgiver: Kongens Gate 1 AS
Entreprenør: CM prosjekt AS
Arkitekt: Asplan Viak AS