Bransjepris til Asplan Viak-medarbeider

14. Mars 2015

Eyvind Ø. Marcussen hedret for å ha utviklet og profilert bade- og svømmeanlegg på en -særdeles god måte. Slikt blir det både glede og god folkehelse av.

Badeteknisk konferanse 2015 ble avholdt 11.-13. mars på Hamar. Under konferansen ble «Bransjeprisen» delt ut. Dette er BAD, PARK OG IDRETTs hederspris som deles ut hvert annet år til en som på en særdeles god måte har bidratt til at bade- og svømmeanlegg har blitt profilert på en positiv måte. Årets pris gikk til Eyvind Ø. Marcussen for hans lange arbeid med å utvikle gode bade- og svømmeanlegg. Prisen består av et reisestipend og et hedersbevis i form av diplom.

Konferansen besøkes av bransjefolk fra alle deler av verdikjeden, fra leverandører til byggherrer og utviklere, og alle som driver med badeanlegg i Norge vet hvor stor anerkjennelse prisen målbærer. Prisutdelingen er, i tillegg til å være meget fortjent, en manifestasjon av Asplans posisjon i markedet for dette forretningsområdet, men også en viktig markering av vår kompetanse overfor nye oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Utdrag fra juryens begrunnelse; «Han gjennomførte sitt svennestykke med Østfoldbadet – og sitt mesterstykke med Aquarama!». Gratulasjonene går således også til alle som har deltatt i rekken av vellykkede folkebadprosjekter siden «svennestykket» Østfoldbadet.

Gratulerer!