Universell jubel for Asplan Viak

19. Februar 2015
Foto: synlig.no

Foto: synlig.no

Asplan Viak mottok Innovasjonsprisen Universell utforming 2015 i kategorien landskapsarkitektur for St. Olavs Hospital. En bekreftelse på at våre landskapsarkitekter har lyktes med å utvikle uteanlegg som kommer alle til god; fra de mest sårbare brukerne til besøkende.

Prisene ble delt ut av inkluderingsminister Solveig Horne hos Norsk design- og arkitektursenter (DogA) i Oslo 18. februar.

Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre bedrifter/institusjoner og arkitekter/designere som på en nyskapende måte har utviklet en løsning som kommer alle til gode.

Prisen deles ut innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, møbel og interiør, informasjons- og interaksjonsdesign samt tjenestedesign.

Slagordet «bra for alle – nødvendig for noen», har vært den store overskriften for arbeidet vårt ved St. Olavs Hospital. – Å bli belønnet med Innovasjonsprisen for Universell utforming i kategorien landskapsarkitektur, er en fantastisk bekreftelse på at vi har lykkes med å utvikle løsninger i uteanleggene som kommer alle til gode, sier landskapsarkitekt Lisbet Haug i Asplan Viak.

Juryens kjennelse
Juryen berømmer St. Olavs hospital for at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt. Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost.

Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet, sier juryleder Knut Hovland. Resultatet er fornøyde pasienter, pårørende, studenter og personale ved St. Olavs Hospital.

Sykehuset i Trondheim har vekket stor internasjonal oppmerksomhet både for sykehusdesign og som byutviklingsprosjekt.

Les mer om landskapsarkitekturen på St. Olavs Hospital
St Olavs Hospital

Les mer om prisen og prisutdelingen på DogA
Innovasjonsprisen til St. Olavs hospital
Hovedvinner St. Olavs hospital

Foto: Røe Kommunikasjon