«Outstanding» prestasjon av Powerhouse Kjørbo

13. Februar 2015
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

Plusshuset Powerhouse Kjørbo, det første ferdigstilte rehabiliterte kontorbygget i Norge, er tildelt BREEAM-NOR «Outstanding» – det fremste nivået for miljøklassifisering her til lands. Det betyr at alt fra inneklima og energi, til økologi og forurensning er beregnet, dokumentert - og nøye gransket av juryen.

BREEAM-NOR er et miljøklassifiseringssystem for bygg. Byggherre Entra var tidlig i prosjektet tydelig på ønsket om å sertifisere Powerhouse Kjørbo til absolutt høyeste nivå, nemlig BREEAM-NOR Outstanding. Det ambisiøse målet er nå nådd. Sertifikatet for ferdigstilt bygg («as-built») ble utstedt 09.02.2015. Et mer bærekraftig rehabilitert kontorbygg finner man ikke på norsk jord.

– Sertifikatet er et bevis på dokumentert kvalitet i verdensklasse. Powerhouse Kjørbo viser at alt er mulig hvis man vil og tør, også i rehabiliteringsprosjekter, og prosjektet bidrar til å løfte bærekraftarbeidet i byggenæringen til et nytt nivå, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

Først i Norge med Outstanding for ferdig bygg
 Selskapene i Powerhouse-samarbeidet; Entra, Skanska, Snøhetta, ZERO, Sapa, Asplan Viak og Hydro, jubler over å ha nådd målet.

– Vår strategi er at Entra skal være miljøledende i bransjen. Vi er svært stolte av at Powerhouse Kjørbo oppnår miljøsertifiseringen «Outstanding» for det ferdigstilte bygget, som det første i Norge med denne klassifiseringen, sier Arve Regland, konstituert administrerende direktør i Entra.

Sterk felles innsats for å nå målet
Det er BRE Global i England som utsteder sertifikatene på vegne av Norwegian Green Building Council (NGBC), og dette skjer i to ledd; først sertifiseres bygget i designfasen. Dersom det ferdigstilte bygget innfrir miljømålene, utstedes sertifikatet også for «as-built». Det er «as-built»-sertifikat Powerhouse Kjørbo nå har fått.

Det er mange miljøkategorier som ligger til grunn når et bygg skal miljøklassifiseres. Prosessen er krevende, og det er svært mye dokumentasjon som må utarbeides for å oppnå klassifiseringsnivået «Outstanding». Alt fra inneklima og energi, til økologi og forurensning skal beregnes, granskes og nøye dokumenteres.

Entreprenøren Skanska har vært ansvarlig for prosessen med å miljøklassifisere bygget, som nå er belønnet med «Outstanding». Sjefsrådgiver Marit K. Thyholt fra Skanska har både vært BREEAM AP (Akkreditert Profesjonell) og miljørådgiver i prosjektet.

- Et stort apparat har vært i sving for å få dette til, og hele verdikjeden har i større eller mindre grad bidratt i denne prosessen, både fra Skanska, byggherre Entra, rådgivere, og fra leverandørers side. Dette, kombinert med stor entusiasme fra byggherre, har gjort BREEAM-NOR «Outstanding» til en realitet, sier en svært fornøyd Thyholt.