Statsbyggs pris for beste diplomprosjekt

10. Februar 2015

Arkitekten Anders Sletten Eide, Asplan Viak, Bergen, sammen med Mattias Josefsson, vant Statsbyggs pris for beste diplomprosjekt «Treasury of deserted backdrops» - et tema om forlatte bygg og glemte landskap i Hordaland.

Arkitekten Anders Sletten Eide (Asplan Viak, Bergen) har sammen med Mattias Josefsson vunnet Statsbyggs pris for beste diplomprosjekt for deres prosjekt «Treasury of deserted backdrops» ved Bergen Arkitekthøgskole. Vi gratulerer!

Prosjektet undersøker potensiell gjenbruk av forlatte bygg og glemte landskap i Hordaland. Prosjektet er todelt, den ene delen er opprettelsen av et arkiv for de ressurser som finnes blant forlatte bygg, bygde miljøer og landskap, og siden har arkitektene sortert og analysert et utvalg av disse. Del to er en reprogrammering og ombygging av to av prosjektene der arkitektene tatt utgangspunkt i de ressurser som finns på stedet og foredlet dem på en brilliant måte.

Prosjektet ble også hedret med utmerkelse av Bergen Arkitekthøgskole og er et av 21 prosjekter shortlisted før Archiprix pris for «verdens beste diplomprosjekt», Hunter Douglas Award.  

Anders Sletten Eide er nylig fast ansatt i Asplan Viaks akitektgruppe i Bergen, etter noen år som timeansatt ved siden av studiet.

Om Statsbyggs studentpris
Statsbyggs studentpris skal stimulere til eksperimentelle og nyskapande arkitekturstudium blant framtidige generasjonar av arkitektar. Prisen blir delt ut til eit eller fleire studentprosjekt på masternivå for særleg nyskapande og velgjennomførte prosjektarbeid utførte i tråd med statlege føringar innanfor arkitekturfeltet, som omsyn til miljø, materialval og universell utforming.

Les mer på sidene til Bergen Arkitekthøgskole