Åkrehamn Videregående med universell og grønn velkomst

04. Februar 2015

Frodige og varierte uteanlegg har tatt over for parkeringsplasser og kjedelige gressplener; friminuttene kan nytes i solveggenene eller rundt et parti sjakk i atriumet. Eller hva med å dyrke salat i sansehagens fargerike kjempepotter?

Asplan Viak var ansvarlig for landskapsarkitektur og veg/samferdsel på fornyelsen av Åkrehamn videregående skole på Karmøy i Rogaland. Vi er stolt over å si at Åkrehamns utomhusareal er blitt til en tilgjengelig og lesbar skolegård som rommer mange ulike behov. 

Skoletomten er på i underkant av 30 daa. Uteområdet utgjør 11 daa. av de 18 daa. som prosjektet omfattet.

Utearealet er organisert rundt en gjennomgående øst-vest akse i fortsettelsen av hovedadkomsten via Skoleveien i vest. Aksen danner en gjennomgående ferdselsåre for gående, som leder til ny hovedinngang for skolen, og deler skoleområdet i to like deler. En langsgående trerekke skaper et frodig grønt volum som balanserer ut bygningsmassen og de gråe flatene. Det er lagt vekt på å skape et robust anlegg som er universelt utformet, samtidig som det lages gode og solfylte oppholdssoner, skjermet for vind. Tre mindre hagerom mellom byggene danner intime uterom med ulike funksjoner, blant annet sansehage med dyrkningsmuligheter for tilrettelagt avdeling.

Varelevering til skolen og verkstedavdelingen er løst med avkjørsler fra Engveien i øst, med tilhørende snuplasser.