NORPLAN/Asplan Viak vant byutviklingsprosjekt i Oman

27. Januar 2015

Det er havneområdet i Mutrah, den gamle bydelen i hovedstaden Muscat, som skal bygges ut. Utbyggingen blir omfattende, med blant annet boliger, kontorer, butikker, hoteller og restauranter; området grenser til en eksisterende cruisehavn. All grunn til å forvente et lekkert og funksjonelt nytt område.

Det er utarbeidet en masterplan for området av firmaet Atkins, men nå er oppgaven å bidra til at planene blir gjennomført.
Utbyggingen av havneområdet i Mutrah har sin parallell i utbyggingen av Aker Brygge, men er enda mer omfattende. Det skal bygges boliger, kontorer, hoteller, butikker, restauranter og andre attraksjoner samt at cruisehavnen fortsatt skal ligge i området. Havneområdet grenser opp til gamlebyen i Mutrah som NORPLAN/Asplan Viak for 2 – 3 år siden utarbeidet en masterplan for. Erfaringene og de bærende ideer fra dette arbeidet vil vi ta med oss inn arbeidet med havneområdet.

NORPLAN/Asplan Viak skal videreføre masterplanen og arbeidet er todelt:

  • Gjennomgå masterplanen og vurdere optimalisering av utbygging mht. innhold og rekkefølge.
  • Foreslå organisering av utbyggingen, finne aktuelle investorer/utbyggere og utarbeide utbyggingsavtaler.

Vi samarbeider med tre andre firmaer, og hovedsamarbeidspartneren er THR Innovative Tourism Advisors fra Barcelona i Spania. De har bl.a. planlagt utviklingen av det gamle havneområdet i Barcelona som har blitt en kjempesuksess.