Asplan Viak med på å forme nytt Regjeringskvartal

08. Desember 2014

Asplan Viak er plukket ut som ett av seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye Regjeringskvartalet.

Byutvikling og byforming er et av våre kjernefag.  «Vi er veldig fornøyd med å være plukket ut av juryen til være med å forme Oslo» sier adm.dir Øyvind Mork. «Vi gleder oss til å ta fatt på denne viktige byutviklingsoppgaven» sier Sissel Engblom. Hun er prosjektleder for det tverrfaglige teamet som inkluderer Jarmund/Vigsnæs, Project Public Space, Claes Söderquist og Christian Joys.

Statsbygg har innstilt seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep Tilbyderne er evaluert etter to hovedkriterier – kompetanse og oppgaveforståelse.

- Vi fikk mange, gode tilbud og har valgt å gå videre med disse seks tilbyderne, fordi de samlet sett har gitt det beste tilbudet, sier utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg.

- Teamsammensetningen har vi vurdert nøye, og med de seks konsulentteamene står vi igjen med en sterk fagkunnskap med god fordeling på profesjon og bakgrunn. Alle teamene har forstått hva som er utfordringene i denne viktige oppgaven, og vi er svært fornøyd, forteller Grimsrud.

På nyåret vil de valgte temaene starte å jobbe med parallelloppdraget. Målet for oppdraget er å utarbeide velbegrunnede og godt visualiserte forslag til byplanprinsipper og overordnet byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Konsulentteamene vil i mars 2015 levere sine forslag som skal stilles ut i fire uker.

- Det er viktig å presisere at dette er et parallelloppdrag som er en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det er ikke en konkurranse hvor det kåres en vinner. Forslagene skal grundig evalueres, og det skal i etterkant utarbeides et endelig forslag til byformgrep som grunnlag for en statlig reguleringsplan. Det kan da hentes elementer fra alle teamenes innspill, forklarer Grimsrud.

Statsbygg har plukket ut en faglig tung evalueringskomité til å vurdere forslagene fra konsulentteamene når de leveres i mai. Komitéen består av 10 personer og ledes av den danske professoren Jens Kvorning fra Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering.

Les pressemeldingen fra Statsbygg her.