Økt sikkerhet med ny E6 mellom Ranheim og Værnes

02. Desember 2014

Asplan Viak med Reinertsen som underkonsulent jobber med planer for ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Det blir lagt stor vekt på å øke sikkerheten i og rundt tunnelene, pluss møtefri veg tilpasset økt kapasitet med fire kjørefelt.

Prosjektet består av reguleringsplan, konsekvensutredning og teknisk planlegging for utvidelse av E6 på strekningen Reppekrysset i Trondheim kommune til Værneskrysset i Stjørdal kommune. Hovedformålet med utbedringene er å øke sikkerheten i og rundt tunnelene. Det er også et mål at man skal øke trafikksikkerheten gjennom å etablere en møtefri vei med helhetlig standard og samtidig tilpasse for økning i kapasitet med fire kjørefelt.

Reguleringsplanen skal legge til rette for utvidelse av dagens E6 til fire kjørefelt inkludert doble tunnelløp for Være-, Stavsjøfjell- og Helltunnelen. Det er lagt opp til tre reguleringsplaner, som sammenfaller med respektive tunnelstrekninger. Flere av toplanskryssene og undergangene må bygges om, og kryssområdene har derfor et stort fokus i planarbeidet. På delstrekning 1 så ferdigstilles teknisk plan nå og teamet går videre med delstrekning 2 og 3. Konsekvensutredning for hele strekningen leveres også nå, mens reguleringsplan for delstrekning 1 skal ferdigstilles før jul.Totalt er ca 45 medarbeidere fra Asplan Viak og ca. 40 fra Reinertsen med underkonsulenter engasjert i oppdraget. Oppdragsleder er Truls Tharalsen.

Film
Se animasjon på TUTV som viser strekningen mellom Ranheim og Reitankrysset

Kontakt
Asplan Viak Samferdsel Infrastruktur
Truls Tharalsen
e-post: truls.tharalsen@asplanviak.no
Tlf: 41 80 99 94