Olav Kyrres gate og plass nominert til Vakre vegers pris 2014

27. November 2014
Foto: synlig.no

Foto: synlig.no

«Vegdirektørens pris for vakre veger» - som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Prisen blir utdelt av Vegdirektoratet ved vegdirektøren i løpet av høsten. Åtte prosjekter over hele landet kjemper om Vakre vegers pris 2014, og Olav Kyrres gate og plass ved St. Olavs Hospital er et av disse prosjektene.

Prosjektet med nytt regionssykehus i Trondheim på hele 190 000 m2 som startet som en idekonkurranse i 1996 er nå under ferdigstillelse. Åtte nye senter er bygd med gater og parkering i mellom. De nye bygatene danner en helt ny bydel i Trondheim. Helsebygg-Midt Norge har stått for byggingen av nytt sykehus på Øya. Asplan Viak har vært rådgiver med ansvar for all infrastrukturplanlegging ved sykehusprosjektet. Infrastruktur i denne sammenheng er vann- og avløpsanlegg (utomhus), landskap, gate og trafikk. Som rådgiver for infrastruktur har Asplan Viak deltatt i planleggingen på alle nivå, fra overordnet planlegging/utredninger via reguleringsplaner og hovedplan, ned til detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Artikkel om Olav Kyrres gate i Kvartalet
Neste uke kommer vårt nyhetsmagasin KVARTALET ut. Allerede nå kan du få en smakebit på en av artiklene, den omhandler nettopp Olav Kyrres gate:

Olav Kyrres gate – Den nye hovedferdselsåra ved St. Olavs Hospital