Høgskolen i Bergen nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014

26. November 2014
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

Asplan Viak var ansvarlig for landskapsarkitektur og veg/samferdsel i Statsbyggs nest største prosjekt noensinne: Høgskolen i Bergen. Nå er prosjektet blant de nominerte til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014.

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal gi oppmerksomhet til, og belønne, dem som yter ”det lille ekstra” og kan vise til konkrete og gode resultater. Bygg og anlegg som tildeles Arkitekturprisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter i innhold, formgiving og materialbruk. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene. Vinneren av prisen vil bli kunngjort på Byutviklingskonferansen den 28. november.

Om uteanlegget
Uteanlegget ved den nye høyskolen på Kronstad er et anlegg for studenter og ansatte, for naboer, bydelen og for Bergen. Høyskoletomten er totalt på ca 40,5 daa og uteområdet utgjør ca 26,9 daa. Det vil si at uteanlegget er ca halvparten så stort som skolens bruksareal på 52 000 m2. Dette har gitt oss utfordringen i å lage et raust, kompakt, allsidig uteområde for ulike brukere, til ulike aktiviteter og til ulike tider i løpet av døgnet.

Den historiske bruken av området som verkstedhaller for jernbanen danner grunnlaget for hovedgrepet i skoleanlegget. Utearealet er organisert rundt den gjennomgående nord-sør strukturen basert på jernbaneskinnene på tomten. Det er lagt vekt på å skape et anlegg som er universelt utformet, robust og tåler høy bruksfrekvens, samtidig som det lages gode og solfylte rom og oppholdssoner utvendig. Hovedatkomsten til HIB er fra Inndalsveien, via det nye store byrommet og en midlertidig snuplass for buss. Tre mindre hagerom mellom byggene og en større idrettspark danner mer funksjonsrettede uterom. 

Se bilder og les mer om prosjektet i Byggeindustrien.

ARK: HLM Arkitektur og CUBO
LARK og veg/samferdsel: Asplan Viak AS
IARK: Metropolis arkitektur & design
RI: Sweco