Prisnominasjon til Søreide skole i Bergen

24. November 2014

Søreide skole er nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014. Skolen har vekt på på miljø- og energi, utstrakt bruk og tre, den har også en funksjon som et lokalsenter og nærmiljøanlegg.

Asplan Viak er arkitekt bak Søreide skole i Bergen, en OPS-skole som Skanska Norge bygget og drifter etter at Skanska i 2011 vant OPS-konkurransen utlyst av Bergen kommune. Søreide skole er foreslått som kandidat til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014, og prosjektet er valgt ut til å gå videre i juryeringsprosessen. Både Asplan Viak og Skanska er stolte over å være nominert til prisen. Vinneren kunngjøres på Byutviklingskonferansen den 28. november.

 
Kriterier for Arkitektur- og byformingsprisen

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal gi oppmerksomhet til, og belønne, dem som yter ”det lille ekstra” og kan vise til konkrete og gode resultater. Bygg og anlegg som tildeles Arkitekturprisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter i innhold, formgiving og materialbruk. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

 

Utstilling av forslagene

Alle prosjektene som er valgt ut til å gå videre i juryeringsprosessen skal stilles ut. I den forbindelse har Asplan Viak og Skanska utarbeidet plansjer for Søreide skole. Disse beskriver:

  • Planløsning, snitt og fotografi/ illustrasjoner av prosjektet
  • Bærende idé (konseptet bak prosjektet)
  • Hvordan bygget innfrir kriteriet til prisen
 
Om Søreide skole

Asplan Viak var ansvarlig for arkitekturoppdraget  da Skanska Norge AS  vant OPS-konkurransen om Nye Søreide skole, arrangert av Bergen kommune våren 2011. Den nye barneskolen skulle utføres som baseskole for ca 650 elever med flerbrukshall.

Nye Søreide skole er et prosjekt med høyeste fokus på miljø- og energi. Arkitektur og materialbruk fronter utvidet bruk av tre, og Søreide skole skal ha en rolle som et lokalsenter og nærmiljøanlegg.

Den arkitektoniske utformingen av bygningskroppen er et resultat av målet om å oppnå trygge, kreative, varierte og fleksible leke- og læringsarealer. Med økt fokus på praktisk rettede oppgaver kan skolegården i mange sammenhenger fungere som et utvidet klasserom. Variert bruk av trematerialer og fargebruk er ett av flere verktøy for å gi bygningsvolumet et nedskalert og lekent uttrykk.

 

Asplan Viak har vært rådgivere for:
  • Landskap
  • Arkitektur
  • Vei
  • VA
  • Akustikk

 
Skanska Norge var byggherre for OPS-prosjektet Søreide skole, og var også prosjektutvikler og entreprenør. I henhold til OPS-kontrakten inngått med Bergen kommune, er Skanska ansvarlig for å drifte og vedlikeholde skolen i en periode på 25 år.

 

 


Kontakt
Asplan Viak, Oppdragsleder Søreide skole
Christian Irgens
E-post: christian.irgens@asplanviak.no
Tlf: 99 25 50 07
 
Skanska Norge, Prosjektleder Søreide skole
Håvard Tjore
E-post: havard.tjore@skanska.no
Tlf:93 44 44 67
 
Skanska Norge, prosjektsjef Søreide Skole
Jorunn Grøntveit
E-post: jorunn.grontveit@skanska.no
Tlf: 45 86 92 88