Grønt sykehus - Utemiljø i særklasse ved St. Olavs Hospital

12. November 2014

St. Olavs Hospital er et forbilde og en inspirasjonskilde, hevder Trondheims byplansjef, Hilde Bøkestad, i den nye boka "Grønt sykehus" - den dokumenterer de frodige og tilgjengelige uteområdene ved det nye universitetssykehuset, samt hvordan de ble til. Ta kontakt hvis du ønsker boka.

Den nye sykehusbydelen i Trondheim har fått en tydelig grønn profil. Sykehuset vekker oppsikt langt utover byens grenser og har høstet flere priser.  Hensikten med boka er å eksponere St. Olav Hospitals uteområder i interaksjon med publikum. Med bilder og tekst presenteres folk i ulike situasjoner og anlegg i sykehusområdet. I tillegg inneholder boka fakta om faglig tematikk som beskriver landskapsarkitekturen.

Boka er finansiert av Stiftelsen Asplan og Helsebygg Midt - Norge.

Ønskes boka tilsendt?
Ta i så fall kontakt med Asplan Viak i Trondheim på e-post: trondheim@asplanviak.no , eller ta kontakt med Helsebygg Midt-Norge

Mer om prosjektet
Asplan Viak AS har siden 1997 vært sentral rådgiver for Helsebygg Midt-Norge på plan, landskapsarkitektur (gater, parker, gårdsrom og takhager) og infrastruktur (veg og VA). Les mer om prosjektet her.