Time + Bryne = Bryne vidaregåande skule

26. September 2014

Rogalands største videregående skole er utformet som en campusmodell, bundet sammen av en park, som også knytter den til sentrum. Deler av skolen tas i bruk ved semesterstart høsten 2015.

To skoler på Bryne, Time vidaregåande skule og Bryne vidaregåande skule, er slått sammen til Rogalands største videregående skole med 1450 elever og 260 ansatte. Bryne vidaregåande skule vil være navnet på skolen etter sammenslåingen. 

Asplan Viak har, i forbindelse med sammenslåingen levert programmering, detaljreulering, arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur, samt vært rådgivende ingeniør på bygning, brann, akustikk og energi. I tillegg har Asplan Viak også prosjekteringsledelse for prosjektet.

Bygg A og B er tilrettelagt for studiespesialiserende, service og samferdsel, idrettsfag, helse og sosialfag, medier og kommunikasjon samt restaurant- og matfag. Bygningen skal stå ferdig rundt årsskiftet og skolene tas i bruk etter sommerferien 2015.

Nå jobbes det med det tredje og siste bygg i campus for Bryne vgs, Bygg C, som kommer til å inneholde bygge- og anleggsfag, teknisk-industriell produksjon, hverdagslivstrening, kontorfasiliteter for ansatte og et kontor for selskapet Jærtek.

Les mer om prosjektet i Stavanger Aftenblad her:
http://ipaper.ipapercms.dk/AsplanViak/Media/BryneVGSStavangerAftenblad/
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Skolen-far-vindturbiner-pa-taket--3512628.html