Powerhouse - kontorbygg med skyhøye miljøambisjoner åpnet i Kjørboparken

25. April 2014

I løpet av en levetid på 60 år, skal Powerhouse Kjørbo produsere mer energi enn hva det forbruker til drift, produksjon av byggevarer, oppføring og avhending av bygget.

– Bygg står for hele 40 prosent av energiforbruket i Norge og resten av verden. Powerhouse Kjørbo er utformet for å produsere mer energi enn det bruker, og representerer dermed et stort og viktig gjennombrudd i arbeidet med å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Det er flott å se at næringslivet går foran på denne måten, sier næringsminister Monica Mæland.

Verdenssensasjon
Aldri tidligere har et helt vanlig kontorbygg blitt rehabilitert slik at det produserer mer fornybar energi enn det bruker.
Powerhouse Kjørbo vil i løpet av en forventet levetid på 60 år dekke inn energiforbruket som var nødvendig for å produsere byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Bruk av blant annet energibrønner og Norges største solcelleanlegg på taket, gjør at bygget går i pluss.

Rådgivingsselskapet Asplan Viak har nylig flyttet inn i bygget:
– Vår ambisjon er å være det ledende rådgivingsselskapet på energi og miljø. Jeg kan derfor ikke tenke meg et bygg som passer profilen vår bedre. Vi flytter inn i fremtidens kontorbygg – plusshus, med godt innemiljø, sier Øyvind Mork, administrerende direktør.

Et unikt samarbeid
– Vi viser her at næringslivet kan gå sammen i et unikt samarbeid, hvor vi benytter eksisterende teknologi på nye måter. Resultatet er løsninger vi aldri hadde kommet opp med hver for oss. Powerhouse Kjørbo viser at det er mulig å bygge både miljøriktig og lønnsomt, og det er vi utrolig stolte av, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Entra Eiendom som eier bygget.

Asplan Viak, Entra, Skanska, Hydro, Snøhetta, Sapa og Zero er de syv selskapene som har jobbet sammen for å utvikle løsningene for det revolusjonerende miljøbygget. Under åpningen var toppsjefer og fageksperter fra alle samarbeidspartnerne samlet for å feire.

– Så vidt vi kjenner til er dette det første bygget i verden som har blitt rehabilitert til plusshus. Det er det unike samarbeidet fra dag én, som har gjort dette mulig, sier Ståle Rød, styreleder i Powerhouse og administrerende direktør i Skanska Norge.

Fakta om Powerhouse Kjørbo:
Powerhouse-samarbeidet er et samarbeid om utvikling av plusshus, og består av eiendomsselskapet Entra, entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro og aluminiumsprofilselskapet Sapa.

ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) og Enova har vært sentrale samarbeidspartnere for realiseringen av prosjektet.

Powerhouse-samarbeidet definerer et plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Powerhouse Kjørbo er Norges første plusshus, og verdens første rehabiliterte plusshus, og ligger på Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo.

Om selskapene bak Powerhouse Kjørbo

Faktaark

Les artikkel i Byggeindustien.

Les artikkel i Budstikka.