Aquarama vant Byggepris

12. November 2013
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

Kristiansandsregionen deler hvert år ut en byggepris. I 2013 gikk den til Aquarama. Både kommunen, entreprenøren og Asplan Viak vant prisen.

Aquarama-prosjektet er landets største OPS-prosjekt utenom veisektoren. Les mer om prosjektet her

«Asplan Viak har utført et særdeles godt arbeid som arkitekt og rådgiver siden reguleringsprosessen kom i gang." Skrev juryen bl.a

Vårt kundemagasin Kvartalet nr 1 i 2013 omhandler  flere av våre bade- og idrettsanlegg prosjekter.

Kristiansand kommune er initiativtager til utbyggingen og har sammen med to lokale entreprenører  BRG og Kruse Smith bygd dette gjennom en OPS-avtale. Visjonen har vært å bygge et variert og attraktivt aktivitetstilbud, med opplevelser til både fastboende og tilreisende. «Ett sted - for alle.»

Asplan Viak har vært med som arkitekt og rådgiver siden reguleringsprosessen kom i gang. Anlegget har vært organisert i 3 delprosjekter og med felles utomhusanlegg:

  • Idretts- og badeanlegg, med treningsstudio og spaavdeling
  • Flerbrukshall og næringsbygg med helserelaterte virksomheter og butikker
  • Hotell, Sørlandets største, med konferansefasiliteter og restauranter
  • Utomhusanlegg; torgplass, parkareal, aktivitetspark gater

I alt er det 28 000 m2 bruksareal/ 40 000 m2 bruttoareal bygg og 12 500 m2 utomhusarealer (3800 m2 trafikk og gangsoner, 8700 m2 park og aktivitetsområder).
Byggekostnader ca. NOK 1 mrd.

Grep og organisering
Byens Strandpromenade leder opp til tomta og Bystranda, denne aksen har vært viktig å videreføre i anlegget for å sikre en god forbindelse videre til Tangen. Anleggets hjerte, Vestibylen, ligger i denne aksen og kobler anleggets hovedvolumer sammen. Badeanlegget ligger mot syd i parkdelen, mens idrettsanlegg, kontorer og hotell grenser mot Kvadraturen i nord.

Vestibylen blir som et bindeledd mellom to arkitektoniske grep. Bebyggelsen på nordsiden forholder seg til kvartalsstrukturen og murbyen, mens bebyggelsen i syd  forholder seg til park, natur og strandliv. Arbeidet med fasadeutforming baserer seg på dette.

Det tverrfaglige samarbeidet i Asplan Viak
Vi har vært engasjert siden reguleringen startet i 2008/2009 fram til ferdigstillelsen på nyåret 2013. Fagene våre har vært Arkitektur, Landskapsarkitektur, Interiør, Brannrådgivning, Byggkonstruksjoner og Vannteknikk og attraksjoner. Det har vært en stor og spennende oppgave for oss, hvor flere titalls arkitekter og ingeniører har vært involvert over flere år. Alle fag har prosjektert i 3D og konvertert ut til felles filformat, som igjen har gitt en unik mulighet i en god felles BIM-modell og tverrfaglig kontroll.  Totalentreprenørene Kruse Smith, BRG og Landskapsentreprenørene AS, sammen med Kristiansand kommune som byggherre, har bidratt til et anlegg med høy kvalitet. Vi har opplevd et fruktbart og godt samarbeid gjennom mange år.