Bade- og idrettsanlegg

10. Mars 2013
Foto: Thomas Morel

Foto: Thomas Morel

Asplan Viak har utviklet idretts- og svømme-/badeanlegg i Norge i 40 år. Titusener bedrer daglig sin helse i våre mer enn 70 idrettshaller, flerbrukshus, svømmehaller og folkebad i byer og bygder. Med fokus på miljø og trivsel tilrettelegger vi for størst mulig besøk og best mulig økonomi.

 

Historie

Tidlig på 1970-tallet begynte Kjell O. Hæreid sin arkitekt- og ingeniørvirksomhet med idretts- og svømmehaller som spesialitet i Skien. En milepæl ble Ankerskogen på Hamar i 1981; en park med den gang Nordens største svømmehall som i år passerer 8 millioner besøk. Vi er fremdeles to kollegaer i Asplan Viak som prosjekterte på denne på 70-tallet. Fire av oss har jobbet sammen med bade- og idrettsanlegg i over 29 år. Asplan Viak kjøpte Hæreid AS i 1994 og satset videre på kompetanseutvikling innenfor svømme- og badeanlegg der behovet for spesialkompetanse er stort. Dette har vært vellykket ettersom referanseprosjektene fremstår som gode, og etterspørselen på kompetansen er stor.

Vi skapte det første Morderne folkebak med Østfoldbadet i Askim i 2000, og vi går stadig opp nye veier ved utvikling av anleggene. 20 kolleger (arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører) har nå betydlig erfaring fra gjennomførte prosjekter. Skienskontoret er kompetansesenteret, men kolleger i Kristiansand, Stavanger, Arendal, Sandvika, Oslo og Trondheim utfyller bildet.


Utfordringer

Moderne badeanlegg byr på store utfordringer. Først må det riktige innholdet på plass, de riktige tilbud, de riktige bassenger, dybder, temperaturer og landarealer. De riktige størrelser, de riktige badeavdelinger, temaer og de må ligge riktig i forhold til hverandre for best trivsel og best drift. Analyse-, utredning-, programmerings- og skissefasen er viktig og morsom. Så er det vanskelig å prosjektere riktig ettersom nedbrytningsprosessene er formidable i forhold til vanlige bygg med korrosjon, lekkasjer, høy luftfuktighet og høy temperatur. Små feil avsløres brutalt, og rehabiliteringsoppdrag utgjør en del av vår rådgivning. At syrefast stål ruster i stykker i løpet av 2 år er ikke lett å forstå av kolleger uten erfaring. Betong, pusslag og membraner kan brytes ned i løpet av 2 -3 år og feil i dampsperren kan bryte ned yttervegger i løpet av ett år! Asplan Viak har alle nødvendige fagområder i eget hus, men det er ingen selvfølge å fungere som gode prosjekteringsteam. God hjelp av moderne kommunikasjonsverktøy har vi, men vi er organisert faglig, ikke tverrfaglig med de utfordringer som ligger der.

Gode anlegg er langt fra bare anlegg med få tekniske feil. Vår definisjon på gode anlegg er først og fremst på god og langsiktig driftsøkonomi. Høyt besøkstall og lave driftskostnader vitner om trivsel, godt miljø og riktig utviklet prosjekt. Det er gjestene vi egentlig jobber for, den egentlige oppdragsgiveren. Badeanlegg er i stor grad fritidstilbud som konkurrerer med andre fritidstilbud. Opplevelsen ved besøk første gang må være god, og inntrykket dannes allerede ved atkomst, parkering, arkitektur, inngangsparti, service, garderober, badeavdelingene, renhold, temperaturene, vanndybdene, oppholdssonene, samspillet inne – ute. Vi må få gjestene til å føle velværet ved elementene, klimaet, de mange vanntemperaturer mellom 10 og 40 °C, dampbadet, badstuene og det varierende uteklima som vi forsøker å innlemme i helheten. Balansen mellom kos og “jalla” og mellom spenning og fare er utfordrende ved utviklingen av gode anlegg. Erfaring kan tilføre prosjektene positive elementer og funksjoner som ikke uerfarne rådgivere ser. Våre beste referanseanlegg har blitt skapt der vi har blitt engasjert fra første fase med analyser og programmering. Da får vi skreddersydd anleggene til kundens behov.


Miljø

Ordet favner vidt, vi vil ha godt miljø rundt oss. Vi ser ikke motsetninger mellom godt indre- og godt ytre miljø. God lokalisering gir godt besøk og mindre utslipp av klimagasser. Trivsel gir mer besøk, bedre folkehelse og færre sydenturer. Sollys- og varme betrakter vi ikke som positiv miljøfaktor. Sjøvann er ressurs som  badevann, og saltet spaltes til nesten gratis desinfeksjonsmiddel. Sjøvann kan også være mottaker for brukt, behandlet vann. Lokale byggematerialer og byggeskikk kan bidra til bedre miljø. Gjenvinning av varme fra luft og fra vann, og gjenvinning av brukt vann gir godt miljø og god økonomi.


Status

Vi har nylig ferdigstilt Arendal Idrettspark og Lustrabadet i Sogn, og vi holder på å ferdigstille Aquarama i Kristiansand. Lund svømmehall er under oppbygging i Moi og vi utvider kjære Østfoldbadet med enda et basseng + treningssenter. Vi har nylig startet prosjektering av nye svømmehaller på Værøy og i Balsfjord. Smarte løsninger blir det i alle, og brukerne skal føle at det er noe ekstra godt med anlegget sitt. Utredning av grunnlag for nye svømme-/ badeanlegg i Porsgrunn, i Asker og i Rauma er nylig gjort, og nå utreder vi muligheter for badeanlegg på Romerike, i Oslo og Tromsø. Flere av disse vil etter hvert se dagens lys i en eller annen form, og vi håper noen av dem blir formet av våre hoder. Treffsikkerheten på besøksanalysene våre omtales her>>


Gode råd gir god råd

Vi ønsker å være den foretrukne rådgiver ved utvikling og prosjektering av de beste anleggene. Resultatene av rådgivningen vår er jo veldig synlig i samfunnet gjennom realiserte anlegg. Det er jo kun en grunn til at vi får nye rådgiveroppdrag: oppdragsgiver tror han får de beste rådene hos Asplan Viak.