ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • "Arkitektur som varer" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo  17.10.19
 • Teknologidagene 2019 Trondheim  23.10.19

  Under Teknologidagene samles Norges fremste fagmiljø fra næringsliv, forskningsinstitutter, offentlig forvaltning og akademia for å diskutere nye forskningsresultater innen veg- og transportområdet. Gjennom fellessamlinger, dedikerte fagsesjoner og en spennende utstilling formidles oppdatert fagkunnskap, samtidig som øynene er rettet mot fremtidige utfordringer!

  Ingunn Ellis fra Asplan Viaks datterselskap Urbanett Analyse skal holde innlegg om reisevaner og omfanget av sykling.
   

  Mer informasjon
   
 • RIFs Høstkonferanse 2019 Oslo  29.10.19

  RIFs Høstkonferanse finner sted på Sentralen i år. Tema er Fremtidens krav og muligheter for BAE-næringen. Hvilke krav og muligheter har næringen sett i lys av økende digitalisering og bærekraftig utvikling? Hvordan kan næringen bidra til å nå viktige samfunnsmål? Hva er de vellykkede casene? Hvordan skal næringen være relevant for kundene våre fremover?

  Asplan Viak foredragsholder

  Lise Haaland Eriksen, divisjonsdirektør Plan og Arkitektur, i Asplan Viak skal i samarbeid med Finn Hobbesland fra Nye Veier, holde foredraget “Norgesrekord i planlegging”. 

  Mer informasjon
   
 • Kurs NAL: Design for demontering og ombruk Oslo  05.11.19

  For å kunne gjenbruke et bygg i dag, eller komponenter av et bygg i fremtiden må vi være bevisst på de valgene vi tar i dag, både når det gjelder form, bæresystemer, materialer og tekniske løsninger.

  På kurset får du lære om de viktigste prinsippene knyttet til design for demontering. Du vil også av eksempler på ombruk av bygningselementer fra eksisterende bygg i rehabilitering og nybygg. Dette vil foregå både gjennom en teoretisk tilnærming, og gjennom praktiske eksempler. Vi har invitert eksperter, forskere og arkitekter til å bidra med sin kunnskap, erfaringer og prosjekteksempler.

  Anne Sigrid Nordby, arkitekt, Asplan Viak (TBC) holder innledning.

  Mer informasjon
   
 • Frokostmøte: Oslo metropolitan area Oslo  19.11.19

  Oslo Metropolitan Area holder frokostmøte "Ekte frokostmøte: Flere boliger i førsteetasjen"

  Aasne Haug fra Asplan Viak er en av innlederne ved møtet. 

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>