ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Plan, bygg og geodata - Kommunal digital geomatikkonferanse Digitalt arrangement  01.12.20

  GeoForum inviterer til konferansen for planleggere, byggesaksbehandlere, geomatikere og landmålere – i år som en digital konferanse. Samhandling mellom bygg, plan og geodata er helt nødvendig for å oppnå brukervennlige digitale løsninger.

  Asplan Viak foredragsholder

  “Digital medvirkning i komplekse planleggingsprosesser”
  -Ny E16 fra Kongsvinger til E6 er et planleggingsprosjekt som går gjennom fire kommuner. Hver kommune må vedta sin del av planen, og arbeidet organiseres gjennom et interkommunalt planstyre. I 2020 har digital medvirkning vært kritisk å få til på grunn av smittevern. Foredraget vil vise hvordan én portal kan brukes til digitalt samarbeid mellom oppdragsgiver, planstyre og rådgivere, samtidig som all offentlig informasjon og all medvirkning i og utenfor høringsrunder ligger ute på den samme nettadressen, www.e16portalen.no
  v/ Anders G. Østmoe, Asplan Viak

  Mer informasjon
   
 • Solenergiklyngen: Digital solkonferanse - «Powered by the Sun» Digitalt arrangement  08.12.20 - 09.12.20

  Solenergiklyngen ønsker deg velkommen til en digital solkonferanse 8. og 9. desember. På konferansen «Powered by the Sun» vil du få de siste markedsoppdateringene og perspektiver videre på energi og solenergi, samt spennende presentasjoner fra hele bredden av selskaper og aktører i bransjen.

  Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak, deltar som innleder og moderator for sesjonen "Hvorfor investere i sol? Både krone og miljøgevinst?".

  Mer informasjon
   
 • GeoForum: Webinar om bærekraftig by og stedsutvikling 2020 Digitalt arrangement  15.12.20

  Hvordan kan man planlegge for en bærekraftig by- og stedsutvikling? I dette webinaret får du innlegg fra kunnskaps- og forskningsmiljøer om viktige momenter kommuner må ta hensyn til - og eksempler fra kommuner som tenker nytt rundt byutvikling.


  Asplan Viak foredragsholder
  “EU, innovasjon og digitalisering innan berekraftig by- og stadsutvikling.” 
  Digitalisering har gjort det raskt og enkelt å drøyme større, vakrare og dyrare enn nokon gong. Aldri har det vore så lett å identifisere «key enablers» for å få gjennomført ting - og aldri har ein «performance indicator» lege så lageleg til når ein skal forklare kvifor ein likevel ikkje fekk til noko. Det er billegare å drøyme enn å byggje. Det er—og må vere—eit sprik mellom FoU og praktisk implementasjon, denne presentasjone ser nærare på dette gjennom vestnorske auge—frå Bryssel. Stein Runar Bergheim, Asplan Viak

  Mer informasjon
   
 • Hallingtreff 2021 Digitalt arrangement  13.01.21

  Arrangørene Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge (RIN) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) følger myndighetenes smittevernråd ved å invitere til digitalt treff.

  Når deltakerne i år ikke kan komme til Hallingplast og Vestlia Resort er det lagt opp til et «Norge Rundt»-program der vi tar pulsen på vannbransjens utfordringer og muligheter. Dette gjøres gjennom reportasjer og direktesending fra eget Hallingtreff-studio i tilknytning til produksjonslokalene til Hallingplast AS. Du inviteres til å bli med denne dagen, og legg merke til at det blir mulighet for dialog i alle sekvensene. 

  Asplan Viak foredragsholder
  Digitalt Hallingtreff - Hvordan funker det egentlig? Møtelederne Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal, Asplan Viak, loser oss igjennom dagens program.

   

   

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>