ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Kommuneplankonferansen 2020 Kirkenes  30.03.20 - 31.03.20

  Den årlige kommuneplankonferansen 2020 arrangeres i Kirkenes 30. og 31. mars Konferansen arrangeres av Forum for kommunal planlegging(FKP) i samarbeid med KS, KMD, KLD, LMD, HOD, SD v/Vegdirektoratet og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS).

  Asplan Viak foredragsholder

  Leder arbeidsverksted: “Hva er feil med samfunnsplanlegging i Norge” v/Erik Plathe, Asplan Viak

  Mer informasjon
   
 • The North West Ålesund  23.04.20 - 25.04.20

  En konferanse for Bærekraftig Regionutvikling.

  Asplan Viak er medarrangør sammen med ITS Norge for en av sesjonene. Vi deltar i paneldebatt og med flere foredrag. 

  Mer informasjon
   
 • Halvdagsseminar i Bergen: Klimakrav i offentlige anskaffelser KLPs lokaler, Zander Kaaes gate 7, Bergen.  08.05.20
 • Bærum Næringsråd: Klimakrav i offentlige anskaffelser Sandvika  13.05.20

  Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Regelverket sier at innkjøpene skal gjøres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. I tillegg må det tas hensyn til klimarisikoen knyttet til innkjøp av vare og tjenester. Hvordan gjøres dette i Bærum og hvilke verktøy finnes?

  I samarbeid med Asplan Viak inviterer Bærum Næringsråd en praktisk, lærerikt og inspirerende næringslivsfrokost rundt håndtering av miljøpåvirkning, klimavennlige løsninger og klimarisiko i offentlige anskaffelser med fokus på Bærum.

  Hovedtemaene vi vil ta for oss er anskaffelser innen bygg/anlegg og transport. Vi vil også se på det rettslige handlingsrommet ved bruk av klima som tildelingskriterium.

  Det vil bli innlegg fra Asplan Viak, Bærum kommune og advokater.

  Hold av datoen og meld deg gjerne på allerede nå!
  Invitasjon med agenda og mer informasjon om foredragsholderne kommer senere.

  Vi inviterer til enkel frokost og mingling fra kl. 08:00. Foredragene er fra kl 08:30 – kl 10:30. Arrangementet er gratis for medlemmer av Bærum næringsråd.

  Mer informasjon
   
 • Den nasjonale sykkelkonferansen 2020 Stavanger  24.05.20 - 26.05.20

  Vi lever i en tid som krever endringer, nå! I verden – i Norge – i byen din – i gaten din – i familien din – i deg. Som et miljøvennlig, helsefremmende, billig og effektivt transportmiddel, i en stadig mer urbanisert verden er sykkel en sentral del av denne endringen. Bli inspirert av erfaringer fra inn- og utland, og la oss bevege Norge!

  Asplan Viak foredragsholder

  “Vegnormaler og regelverk – Bidrar dagens regelverk til at sykkeltrafikken kan øke i tråd med målene? Er vegnettet som tilbys syklende, godt nok? Og er vegnormalene gode nok? Hva gjør vi når sykkeltrafikken øker i tråd med målene?”

  v/ Trond Berget, seniorrådgiver i Asplan Viak og initiativtaker til Sykkelbynettverket

   

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>