ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Trykkavløp eller minirenseanlegg? Hva skal man velge i spredt bebyggelse? - Fagtreff Vannforeningen Ås  23.04.18

  Kjersti Tau Strand fra Asplan Viak skal holde foredrag om trykkavløp.

  Mer informasjon
   
 • Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF Årsmøte 2018 Oslo  24.04.18

  I år settes fokus på innovative anskaffelser, nye samarbeidsformer og gjennomføringsmodeller. Nytt av året er også en debatt mellom topplederne i bransjen.

  Øyvind Mork, adm.dir. i Asplan Viak deltar i topplederdebatten. 

  Mer informasjon
   
 • NoDig 2018 Lillestrøm  02.05.18 - 03.05.18

  Konferanse på Lillestrøm 2.-3. mai. I regi av SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology). Asplan Viak er med i arrengementskominteen. 

  Mer informasjon
   
 • Climate 2018 New York, USA  23.05.18 - 24.05.18

  5th World Conference on Climate Change and Global Warming. Theme: Abrupt Impacts of Climate Change.

  Julie Lyslo Skullestad, rådgiver Energi og miljø, Asplan Viak, er foredragsholder.

  Mer informasjon
   
 • Avløpskonferansen 2018 Ås  23.05.18 - 24.05.18

  Asplan Viak har følgende innlegg på avløpskonferansen torsdag 24. mai.

  Innlegg om trykkavløp, ved Kjersti Tau Strand
  Innlegg om åpne infiltrasjonsanlegg, ved Inga Potter
  Innlegg om større infiltrasjonsanlegg og kombinasjonsløsninger
   

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>