ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Digitalt alternativ til Arendalsuke 2020: Store klimaskift i handlingens tiår Klimahuset ved Naturhistorisk museum // Digitalt  11.08.20

  Klimaambisiøse toppledere presenterer hvilke store skift Norge må gjennom for å skape grønn konkurransekraft og nå klimamålene. Skift er arrangør, og Asplan Viaks administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad deltar i paneldebatten.

  Mer informasjon
   
 • Digitalt alternativ til Arendalsuke 2020: Offentlige anskaffelser som virkemiddel i klimakampen Digitalt arrangement  12.08.20

  Gjort på riktig måte, kan offentlige anskaffelser bidra til lavere utslipp av klimagasser. Men her ligger også utfordringen – å finne den riktige måten å gjennomføre anskaffelser på. Anskaffelsesregelverket tar sikte på å tilrettelegge for miljø- og klimavennlige anskaffelser. Til tross for dette, tas det miljøhensyn i kun ca. halvparten av anskaffelsene. Enkelte tar til orde for at løsningen ligger i å stramme inn regelverket, men er regelverksendring riktig løsning? Senioradvokat i Thommessen, Wenche Sædal, vil drøfte disse temaene nærmere med blant annet advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO og Odd-Olaf Schei i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Sigrid Strand-Hanssen fra Asplan Viak deltar i paneldebatt.

  Mer informasjon
   
 • Digitalt alternativ til Arendalsuke 2020: Solenergi som koronatiltak Klimahuset ved Naturhistorisk museum // Digitalt  12.08.20

  Solenergiprosjekter skaper ringvirkninger i form av grønne arbeidsplasser i kommune. Vi går inn på nye forretningsmodeller og teknologier innen solenergi. Til slutt kjører vi debatt om hvordan og hvorfor solenergi bør være en faktor for å gjenreise økonomien etter koronakrisen. Arrangeres av: Solenergiklyngen, Klimapartnere, Asplan Viak og UN Global Compact Norge.

  Mer informasjon
   
 • Digitalt alternativ til Arendalsuke 2020: Bærekraftig byutvikling Skatten, Tøyen // Digitalt  13.08.20

  Byøkolog Rune Skeie fra Asplan Viak i samtale med gjester om bærekraftig byutvikling, overvann, sosial bærekraft, byøkologi, ombruk av materialer og levende takflater. Byplanlegger og fagansvarlig for sosial bærekraft i Asplan Viak deltar også med innlegg.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>