ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Frokostmøte: Oslo metropolitan area Oslo  19.11.19

  Oslo Metropolitan Area holder frokostmøte "Ekte frokostmøte: Flere boliger i førsteetasjen"

  Aasne Haug fra Asplan Viak er en av innlederne ved møtet. 

  Mer informasjon
   
 • Frokostmøte med FutureBuilt: Erfaringer med sirkulære bygg Oslo  21.11.19

  Hør om erfaringer og løsninger fra de første sirkulære pilotbyggene på frokostmøte torsdag 21. november. Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse, Enova og FME ZEN.

  Anne Sigrid Nordby, fra Asplan Viak holder foredraget “FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg – bakgrunn for og erfaringer med bruk av kriteriene”

  Mer informasjon
   
 • Seminar: Klimakrav i offentlige anskaffelser KLP, Dronning Eufemias gate 10, Oslo  02.12.19
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>