ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Byggedagene 2017 Oslo  29.03.17 - 30.03.17

  Byggenæringen samles til de årlige Byggedagene som avholdes i Oslo.

  Asplan Viak foredragsholder

  Lars Bugge, Energi og miljø Asplan Viak, skal i samarbeid med Anna-Thekla Tonjer, Elverum Tomteselskap holde foredraget “Smart Grid i praksis – Pilotområde YDALIR med helhetlige energisystemer uten utslipp”
   

  Mer informasjon
   
 • Kommunekonferansen politikk og plan 2017 Hell, Trøndelag  30.03.17 - 31.03.17

  Konferanse for politisk ledelse og rådmenn/plansjefer. Erik Plathe fra Asplan Viak holder foredrag om planstrategi.

  Mer informasjon
   
 • Moldeprosessdagene 2017   04.04.17 - 05.04.17
 • Nye løsninger for utnyttelse av geoenergi Asker  24.04.17

  Seminaret retter seg mot utbyggere, byggeiere, arealplanleggere, fjernvarmeaktører, brønnborere, entreprenører, varmepumpebransjen, rådgivere, forskere og politikere. Kort sagt alle som har interesse for miljøvennlig energi basert på geoenergiløsninger.

  Asker kommune arbeider sammen med Båsum Boring AS og Asplan Viak AS om to av Norges dypeste energibrønner (800 meter) på Føyka i Asker. I løpet av seminaret vil vi dele erfaringene fra dette pågående prosjektet.
  Prosjektet er støttet av Enova og Innovasjon Norge. I tillegg vil seminaret inneholde innlegg fra NTNU, NMBU og KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) og andre aktører som har innovative geoenergikonsepter som f.eks. utnyttelse av energi fra grunnvannet og boring av langt dypere energibrønner enn de på Føyka.


  Asplan Viak foredragsholder

  “De viktigste resultatene fra Føyka-prosjektet så langt” v/ Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak AS og førsteamanuensis ved NTNU IGP og Willem Mazzotti PhD-stipendiat ved KTH.

   

  Mer informasjon
   
 • Årssamling VA-yngre Trondheim  25.04.17

  Kim Haukeland Paus, dr.ing. VA-teknikk, Asplan Viak, skal holde foredrag om overvannshåndtering i fire trinn.

   
KVARTALET

VÅRT FELLES ANSVAR

 

Som rådgiver har vi i Asplan Viak et sterkt ønske om at våre råd skal bidra til de beste løsningene. Best for kunden, best for samfunnet, best for sluttbrukeren, best for miljøet – og selvfølgelig best for oss som selskap.

2016 går inn i historiebøkene som det året Paris-avtalen trådde i kraft. Dette innebærer at vi alle har forpliktet oss til en klima- og energistrategi som går ut på å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020, og legge til rette for 95 prosent reduksjon frem mot 2030.

Et slikt grønt skifte krever store omstillinger til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer i tråd med klodens tålegrenser. Med et uttalt mål om å forme samfunnet, har vi som rådgiverbedrift et betydelig ansvar, en viktig nøkkel til et grønt skifte er nettopp innovasjon og teknologiutvikling. 

 

Les mer >>
ROMMET I MELLOM


Åtte av ti personer i Norge bor i dag i tettbebygde strøk, og fortettingstrenden er økende rundt de største byene.

Dette bomønsteret kombinert med økt trangboddhet, gjør at vi i stadig større grad trenger det offentlige rommet som oppholdssted.

Det er i skjæringspunktene mellom arkitektur og infrastruktur at store deler av vårt sosiale liv utfolder seg.

I denne utgaven av Kvartalet går vi inn i rommet i mellom for å se nærmere på hva som må til for å skape attraktive og levende møteplasser.

 

Les mer >>