ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Klimadagen 2017 - NTNU Trondheim  07.03.17

  Asplan Viak deltar som hovedbedrift på Klimadagen på NTNU.

   
 • Østerdalskonferansen 2017 Elverum  08.03.17 - 09.03.17

  Skog-/ og trebransjen samles til konferanse i Elverum. Sentrale aktører samarbeider om innovasjon og utvikling for å befeste regionens konkurransedyktighet innen næringen.

  Asplan Viak foredragsholdere

  • Anne Sigrid Nordby, Arkitekt Phd, Energi og miljø, Asplan Viak, skal holde foredraget “Ombruk og gjenbruk av byggeavfall – hvordan få det til i en kommersiell skala?”
  • Peter Berhnard, Seniorkonsulent Energi og Miljø, Asplan Viak, skal holde foredraget “Powerhouse som inspirasjonskilde.”
  Mer informasjon
   
 • NMBU: THT200 Vannteknikk for planleggere Ås  13.03.17

  Kim Haukeland Paus, dr.ing. VA-teknikk, Asplan Viak, skal holde foredrag om overvann - strategier og tiltak.

   
 • Lillestrømkonferansen Lillestrøm  23.03.17

  Sammen skaper vi en levende by - Lillestrøm er i rivende utvikling og står foran mange muligheter. Vil du være med på laget og ta del i disse?

  Asplan Viak foredragsholder

  Bente Haukland Næss, Leder for miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak, skal holde foredraget “God og grønn by – hvilke løsninger trenger vi for å sikre den grønne byen?”
   

  Mer informasjon
   
 • Kommunekonferansen politikk og plan 2017 Hell, Trøndelag  30.03.17 - 31.03.17

  Konferanse for politisk ledelse og rådmenn/plansjefer. Erik Plathe fra Asplan Viak holder foredrag om planstrategi.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

VÅRT FELLES ANSVAR

 

Som rådgiver har vi i Asplan Viak et sterkt ønske om at våre råd skal bidra til de beste løsningene. Best for kunden, best for samfunnet, best for sluttbrukeren, best for miljøet – og selvfølgelig best for oss som selskap.

2016 går inn i historiebøkene som det året Paris-avtalen trådde i kraft. Dette innebærer at vi alle har forpliktet oss til en klima- og energistrategi som går ut på å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020, og legge til rette for 95 prosent reduksjon frem mot 2030.

Et slikt grønt skifte krever store omstillinger til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer i tråd med klodens tålegrenser. Med et uttalt mål om å forme samfunnet, har vi som rådgiverbedrift et betydelig ansvar, en viktig nøkkel til et grønt skifte er nettopp innovasjon og teknologiutvikling. 

 

Les mer >>
ROMMET I MELLOM


Åtte av ti personer i Norge bor i dag i tettbebygde strøk, og fortettingstrenden er økende rundt de største byene.

Dette bomønsteret kombinert med økt trangboddhet, gjør at vi i stadig større grad trenger det offentlige rommet som oppholdssted.

Det er i skjæringspunktene mellom arkitektur og infrastruktur at store deler av vårt sosiale liv utfolder seg.

I denne utgaven av Kvartalet går vi inn i rommet i mellom for å se nærmere på hva som må til for å skape attraktive og levende møteplasser.

 

Les mer >>