ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Design out waste Oslo  24.10.17

  NAL (Norske arkitekters landsforbund) arrangerer kurset Design out waste.

  Både Norge og EU har nedfelt mål om en sirkulær byggebransje i sitt regelverk, og en stor omveltning kan være på trappene. Det pågår nå en rekke prosjekter rundt om i Norge og Europa som utfordrer dagens praksis når det gjelder design, eierskap, prosjektering, testing, omsetting og planlegging for nye bruksfaser. Endringsdyktige planløsninger, kreativ bruk av byggeavfall, nye markeder for omsetting og nye tekniske løsninger, som for eksempel demonterbare knutepunkter er blant nye innovative løsninger.

  I den sirkulære økonomien må arkitekturen bidra til lang levetid og lukkede kretsløp. På kurset presenteres aktuelle problemstillinger og eksempler på hvordan arkitekten i design- og prosjekteringsfasen er en nøkkelperson for optimalisering av ressurser i byggebransjen. Nasjonale og internasjonale forelesere deler sine erfaringer fra dette arbeidet.

  Målsettingen med dette kurset er å gi en innføring i dagens utvikling når det gjelder sirkulær arkitektur, og en oversikt over forskjellige måter å prosjektere vekk avfall – Design out waste.

  Målgrupper: Arkitekter, byggherrer, ingeniører, rådgivere og andre som er interessert i temaet.

  Kurset er utviklet i samarbeid med Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak, Lasse Kilvær, Stålforbundet samt FutureBuilt. 
   

  Anne Sigrid Nordby, arkitekt PhD, fra Asplan Viak skal holde foredragene: 

  - Design out waste – Ombruk, ombrukbarhet og endringsdyktighet, begreper innen sirkulær økonomi.

  - Nullutslippsambisjoner og miljøsertifisering som drivkraft for sirkulær arkitektur.

  Mer informasjon
   
 • Norsk Vanns fagtreff høsten 2017 Gardermoen  24.10.17 - 25.10.17

  Norsk Vann arrangerer fagtreff også i oktober 2017.

  Tema for fagtreffet:

  • Ledningsnett med SSTT og RIN
  • Mikrobiologi, vannprøvetaking
  • og analysetjenester
  • Nye rapporter om avløp
  • Optimalisering av koaguleringsanlegg
  • Slam
  • Smarte vannmålere

  Asplan Viak bidrar med følgende foredrag under forskjellige parallellsesjoner: 

  • Beskrivelsestekster – Konkrete eksempler fra prosjekter – utfordringer sett fra konsulentens side. 
   v/ Martina Berg Svedal, Asplan Viak AS

   

  • Status for revisjon av rørinspeksjonsmanualer og akseptkriterier.
   ​ v/ Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak AS

   

  • Ny norsk vannrapport om trykkavløp.
   ​v/ Kjersti Tau Strand, Asplan Viak AS

   

  • Klimabelastningen fra koaguleringsanlegg – Livsløpsanalyser og bærekraft – alternative prosessløsninger, koagulanter, filtermasser osv.
   ​v/Alexander Borg, Asplan Viak AS

   

  • H(M)S i koaguleringsanlegg. Hva er viktig og hvem har ansvaret?
   v/ Fredrik Ording, Asplan Viak AS

   

  Mer informasjon
   
 • Vanndagene på Vestlandet 2017 Haugesund  01.11.17 - 02.11.17

  Formålet med Vanndagene på Vestlandet er å skape en solid VA-faglig møteplass for hele VA-bransjen på Vestlandet.

  En plass der ingeniører, fagarbeidere, planleggere, utførere, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firmaer skal føle at de bare MÅ være til stede. Her skal deltakerne få faglig påfyll gjennom interessante seminarer, faglig utveksling med gode kolleger og nyttig informasjon om produkter og nyheter fra et bredt utvalg av utstillere. Og her skal utstillerne få treffe mange av Vestlandets viktigste innkjøpere innen VA. Det er også utdeling av DIHVA prisen.


  Asplan Viak foredragsholder

  Kjersti Tau Strand, Leder VAR-Teknikk, Asplan Viak, skal holde foredrag om trykkavløp. I tillegg deltar vi med stand i utstillingen. 

  Mer informasjon
   
 • Åpent hus Stavanger 2017 Asplan Viak, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger  02.11.17
 • Ny veileder - Hvordan planlegge for mindre avfall Oslo  23.11.17

  Hvordan planlegge for mindre avfall er et betimelig, aktuelt og nødvendig spørsmål. Materialer og ressurser som ikke benyttes smart er ressurser på avveie. 

  Frokostseminaret holdes av NGBC. 

  Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak holder foredrag sammen med Eirik Wærner i Hjellnes Consult.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>