ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Wood-Based Zero Cities Trondheim  27.09.17 - 29.09.17

  Wood Building Nordic is the main conference for wood construction in the Nordic countries and part of the international Forum-Holzbau organization.

  The conference brings together academics and practitioners to exchange experiences and learn from the forefront in the field. Experience lectures from international speakers accompanied by an exhibition where different organizations show their latest products and services. The building industry, researchers and building authorities will come together to learn, find inspiration and exchange experiences. The conference will be held at Clarion Hotel Brattøra in Trondheim. This will serve as the meeting place where business meets technology, science and art.


  Asplan Viak foredragsholder

  Christian Solli, Asplan Viak, Energi og miljø, skal delta som foredragsholder.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>

 

VÅRT FELLES ANSVAR

 

Som rådgiver har vi i Asplan Viak et sterkt ønske om at våre råd skal bidra til de beste løsningene. Best for kunden, best for samfunnet, best for sluttbrukeren, best for miljøet – og selvfølgelig best for oss som selskap.

2016 går inn i historiebøkene som det året Paris-avtalen trådde i kraft. Dette innebærer at vi alle har forpliktet oss til en klima- og energistrategi som går ut på å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020, og legge til rette for 95 prosent reduksjon frem mot 2030.

Et slikt grønt skifte krever store omstillinger til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer i tråd med klodens tålegrenser. Med et uttalt mål om å forme samfunnet, har vi som rådgiverbedrift et betydelig ansvar, en viktig nøkkel til et grønt skifte er nettopp innovasjon og teknologiutvikling. 

 

Les mer >>