ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Boligdagene 2017 Strømstad  27.04.17 - 28.04.17

  Estate Media har gleden av å invitere til Boligdagene 2017! Norge har behov for flere boliger, og norske byer skal fortettes og utvikles på en bærekraftig, fremtidsrettet og trivelig måte. Nye bysentra, boligfelt og gamle industriområder må bygges og revitaliseres med et felles mål: å skape nye bosteder med gode urbane bokvaliteter. Hvordan lykkes med dette, og hvordan gjennomføre prosjekter med høy kvalitet som kommer både byen og private utbyggere til gode?

  Under Boligdagene 2017 analyserer vi boligbehovet i de norske byene. Vi ser på hvordan vi skal utvikle og gjennomføre boligprosjektene som kan gi en merverdi til byen, og hvordan vi kan tilfredsstille kjøpernes ønsker og behov. Hvordan skal vi lykkes med å utvikle boligprosjekter som er lønnsomme også for boligutviklere i et utfordrende marked med økonomisk usikkerhet? Få nyttig faglig påfyll og inspirasjon. Ta del i en spennende by- og boligutvikling.

   

  Asplan Viak foredragsholder

  Netten Østberg, Fagdirektør Plan og Arkitektur i Asplan Viak, skal holde foredraget «Urbane gode bokvaliteter - Prosjekteksempler»​.

  Mer informasjon
   
 • Citykonferansen Bergen  03.05.17

  Citykonferansen samler bransjens ledere og beslutningstakere. Den er blitt en sentral nettverksarena der den avholdes og inviterer til faglig påfyll, gjennom spennende konferanse, bankett og utdeling av Cityprisen som den gjeveste eiendomsprisen i regionen.

  Fredrik Barth, Nasjonal fagansvarlig by- og stedsutvikling, Asplan Viak er en av jurymedlemmene i utedelingen av Cityprisen. 

   
 • Debattkveld Byutvikling Bergen  03.05.17

  Fredrik Barth, Nasjonal fagansvarlig by- og stedsutvikling, Asplan Viak er en av paneldeltakerne i en debatt om byutvikling i Bergen.

   
 • Verdens lengste kjøkkensamtale Århus, Danmark  04.05.17

  Mange gode samtaler på en hyggelig sammenkomst eller ”hjemme alene-fest” finner sted på kjøkkenet. Her koker samtalen, deltagere kommer og går, det er kort vei til kjøleskapet, og samtaler er mer eller mindre sammenhengende. Menyen er altså ikke fastsatt, men tema som gjerne kastes ut er rundt gastronomi og råvarer, hvordan man som norsk indie-band får indpas i Mexico, anekdoter fra de glade klubbdager i Berlin 15 år tilbake i tid og så videre. Hilde Sandvik fra den nye nordiske medieplattformen broen.xyz inviterer gjester til ”sitt kjøkken” på Aros.

  Program:

  13.00-17 Byutvikling - hvordan utvikler byene seg? Hvem er pådrivere? 

  13.00: Byduell mellom byråd for kultur, Julie Andersland - Kristian Wurz, rådman for teknikk og miljø

  15.00 og utover:

  Byarkitekt Maria Molden vs  Aarhus’ byarkitekt Stephen Willacey, Byutvikler Rune Kilden

  Adrian Fey – CultureWorks kulturudviklere, Byutvikler Fredrik Barth, fra Asplan Viak

  Martin Thim – Kuldbroen, byudvkling med fokus på kultur


  Asplan Viaks foredragsholder

  Fredrik Barth, Nasjonal fagansvarlig by- og stedsutvikling, Asplan Viak skal holde innlegg om private aktørers bidrag i byutviklingen i Bergen

   
 • Grønn Business konferanse Drammen  10.05.17

  Næringsforeningen i Drammensregionen inviterer til konferanse hvor offentlige innkjøp blir tema. Årlig kjøper offentlig sektor i Norge for mer enn 500 milliarder kroner - hvorav 23 milliarder i Buskerud. Disse innkjøpene ønsker næringslivet skal bli mer grønne og innovative. Lovendringer fra 1. januar i år forsterker betydningen av grønne kvaliteter ved innkjøp, samt understreker begrepet "innovative anskaffelser". Begge tema drøftes grundig på konferansen.

  Asplan Viak foredragsholder

  Bente Haukland Næss, leder for miljø og samfunnsansvar, Asplan Viak, skal holde foredraget “Klimakalkulator gir lave klimakostnader for offentlig sektor”

  Mer informasjon
   
KVARTALET

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>

 

VÅRT FELLES ANSVAR

 

Som rådgiver har vi i Asplan Viak et sterkt ønske om at våre råd skal bidra til de beste løsningene. Best for kunden, best for samfunnet, best for sluttbrukeren, best for miljøet – og selvfølgelig best for oss som selskap.

2016 går inn i historiebøkene som det året Paris-avtalen trådde i kraft. Dette innebærer at vi alle har forpliktet oss til en klima- og energistrategi som går ut på å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020, og legge til rette for 95 prosent reduksjon frem mot 2030.

Et slikt grønt skifte krever store omstillinger til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer i tråd med klodens tålegrenser. Med et uttalt mål om å forme samfunnet, har vi som rådgiverbedrift et betydelig ansvar, en viktig nøkkel til et grønt skifte er nettopp innovasjon og teknologiutvikling. 

 

Les mer >>