ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Smart mobility 2017 Norges Varemesse, Lillestrøm  07.09.17

  På Smart Mobility 2017 settes bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren på scenen. Det skal diskuteres og belyses hvordan vi i Norge kan omsette vårt forsprang som verdensledende marked for nullutslippstransport til produkt og tjenesteinnovasjon og gjennom det skape de nye grønne arbeidsplassene. Gjennom innledninger, ekspertpaneler og med aktiv innsats fra konferansedeltagerne skal vi bidra til å identifisere verdikjeder, prosjekter og muligheter vi kan bygge i Norge. Næringslivet må sikre verdiskapingen, ved å omstille seg til å konkurrere i en verden med langt strammere klimapolitikk. Denne konferansen vil gi svar på akkurat det.

  Asplan Viak foredragsholder

  Øyvind Dalen, Analyse og utredning, Asplan Viak, skal holde foredraget “Hvordan tilrettelegge for fremtidens mobilitetssamfunn?”. Her vil han snakke om muligheter og utfordringer ved hvordan vi planlegger og legger til rette for transport og arealutvikling i dag, i lys av forventet utvikling innen mobilitet. Endrer forventet utvikling innen mobilitet på hvordan vi bør tenke med hensyn til å bygge fremtidens infrastruktur og utvikle dagens byer og tettsteder?  

  Mer informasjon
   
 • Wood-Based Zero Cities Trondheim  27.09.17 - 29.09.17

  Wood Building Nordic is the main conference for wood construction in the Nordic countries and part of the international Forum-Holzbau organization.

  The conference brings together academics and practitioners to exchange experiences and learn from the forefront in the field. Experience lectures from international speakers accompanied by an exhibition where different organizations show their latest products and services. The building industry, researchers and building authorities will come together to learn, find inspiration and exchange experiences. The conference will be held at Clarion Hotel Brattøra in Trondheim. This will serve as the meeting place where business meets technology, science and art.


  Asplan Viak foredragsholder

  Christian Solli, Asplan Viak, Energi og miljø, skal delta som foredragsholder.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>