ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Livssykluskostnader (LCC) for bygg. Hvorfor, hvordan og når? Oslo  07.02.19

  Difi inviterer til frokostmøte om livssyklusskostnader (LCC) i byggprosjekter.

  Asplan Viaks Sylvia Skar stiller som representant for Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, og er med i foredraget “Vi er med! Hva er gjort til nå? Hvorfor synes de LCC er viktig? Hvordan vil Difis veileder hjelpe dem?

   

  Mer informasjon
   
 • Vestfold Klima og Energiforum Sandvika  12.02.19

  Studietur til hydrogenstasjon og Powerhouse Kjørbo 12. februar, i samarbeid med AsplanViak. Peter Bernhard fra Energi og Miljø i Asplan Viak vil holde foredrag og ha omvisning.

  Mer informasjon
   
 • "Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo  13.02.19
 • Badeteknisk 2019 Hamar  13.03.19 - 15.03.19

  ”Badeteknisk 2019” er et forum hvor bransjens leverandører, organisasjoner og brukere samt beslutningstagere og driftspersonell, møtes for å diskutere nåtidens og fremtidens behov og løsninger. Konferansen og utstillingen har til hensikt å gi alle som er berørt av og har interesse for bade- og svømmeanlegg, et spennende, innovativt og godt tilbud til å kunne følge med i bransjens rivende utvikling og etablere et solid faglig nettverk.

  Asplan Viak foredragsholdere

  Asplan Viak stiller i år med 2 foredrag:

  Energibruk og ventilasjon i bade- og svømmeanlegg
  Krav om bærekraftighet stiller nye utfordringer til optimalisering av energibruk i gamle og nye anlegg,
  v/Ole Harald Neergård, Asplan Viak

  Omorganisering og bade- og svømmeanleggenes begrunnelse og funksjon,
  Trenger vi en nasjonal bade- og svømmeanleggsstruktur?
  v/Frode Nysæter, Asplan Viak

  Mer informasjon
   
 • "Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo  25.04.19
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>