ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • VAnndammen Narvik  20.11.18 - 21.11.18

  Seminar i regi av Norges Arktiske Universitet (UiT).

  Asplan Viak foredragsholder

  Anette Kveldsvik Desjardins holder foredraget “DiVA – ny standard for hovedplaner og  saneringsplaner”

  Mer informasjon
   
 • Vestfold Vanns høstmøte 2018 Sandefjord  28.11.18

  Anette Kveldsvik Desjardins, fra Vann og miljø i Asplan Viak, skal holde foredraget: «DiVA – ny standard for Hovedplaner og Saneringsplaner»

   
 • Klimatilpasningskonferansen 2018 Lillestrøm  29.11.18

  Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Dette blir tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29.november 2018.

  Asplan Viak foredragsholder

  Kim H. Paus, Dr.Ing va-teknikk, Asplan Viak, skal holde foredraget: “Hvordan håndtere mer overvann? Fra3-trinns- til 5-trinns-strategi” 

  - Hvordan dimensjonere for mye regn? Infiltrere, forsinke og sikker avledning, men hva så? (Også om nye IVF-kurver og klimapåslag).

  Mer informasjon
   
 • Tekna kurs: Fremtidens bygninger og byområder Trondheim  08.01.19 - 09.01.19

  Asplan Viak holder foredragene:

  • Sosial bærekraft i bolig- og stedsutvikling, Karoline Birkeli-Gauss
  • Klimagassutslipp fra materialbruk i bygg,  Julie Lyslo Skullestad
  • BREEAM og metodikk, Una Myklebust Halvorsen
  Mer informasjon
   
 • Tekna kurs: Bærekraft i vannbransjen Trondheim  09.01.19 - 10.01.19

  Anette Kveldsvik Desjardins fra Vann og miljø i Asplan Viak skal holde foredraget "Hvordan vektlegge bærekraft i hovedplaner og saneringsplaner. Bruk av DiVA-metodikken for å fremme bærekraftige løsninger"

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>