ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Tre som konstruksjonsmateriale Trondheim  10.01.18 - 11.01.18

  Faggruppen for Bygg og anlegg (Tekna/NITO) og Forum for trekonstruksjoner ønsker velkommen til fagdager med fokus på tre som konstruksjonsmaterialet.

  Asplan Viak foredragsholder

  Halvor Berulfsen, Akustiker i Asplan Viak, skal holde foredraget “Bruk av trekonstruksjoner- akustikk”. Akustikk omfatter lyd- og vibrasjonsforhold i bygninger og konstruksjoner.

  Mer informasjon
   
 • Hallingtreff 2018 Geilo  10.01.18 - 12.01.18

  Hallingtreff er et tradisjonsrikt fagtreff for VA-miljøet, hvor hele verdikjeden samles for å dele erfaringer, idèer og diskutere problemløsninger. 

  Asplan Viak deltar med Martina Bergh Svedahl som er VA-ingeniør i Asplan Viak. Hun vil være møteleder under konferansen.

  Hans Jørgen Haugen, sivilingeniør Asplan Viak, vil delta som foredragsholder med foredraget: Presentasjon av ny Norsk Vann rørinspeksjonsmal - "Rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp".

  Mer informasjon
   
 • Frokostseminar: "120.000 innbyggere i Tromsø!" - Hvordan legge til rette for en bærekraftig byutvikling, og fortetting med kvalitet? Asplan Viak, Rådhusgata 3, 9008 Tromsø  18.01.18
 • Lokale geomatikkdager i Hordaland 2018 Bergen  05.02.18 - 06.02.18

  GeoForum Hordaland i samarbeid med Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune arrangerer Lokale Geomatikkdager. Arrangementet er det største møtepunktet i Hordaland for ansatte i statlige og kommunale etater og private firma som arbeider innenfor geografisk informasjon og kart tema.

  Asplan Viak foredragsholder

  Christopher H. Strutz, Asplan Viak Internet, skal holde foredraget “Analyse med bruk av "open source" - Hvilke muligheter ligger i dette? – QGIS” 

  Mer informasjon
   
 • GeoTek 2018 Oslo  14.02.18 - 16.02.18

  GeoTek - en konferanse om geografiske data og teknologi.

  Kart og geografisk informasjon er rundt oss hele tiden. Fra appen du bruker til å finne ut hvilken vei som er raskest å kjøre, til løsninger som beregner muligheter for flom - og satelittdata som kan forutsi klimaendringer.

  Dette og mye mer får du høre om på GeoTek. Hvordan kombinere geografisk informasjon med data i dagens kraftige teknologiutvikling? 

  Asplan Viak foredragsholder

  Trygve Andresen, planlegger, fra Asplan Viak skal holde foredrag. 

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>