ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Agenda dialogkonferanse: Sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer Oslo  26.09.18

  I regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling: NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge, Forskningsrådet.

  Asplan Viak foredragsholder

  Anne Sigrid Nordy fra Asplan Viak skal holde foredraget: “Utfordringer og muligheter. Hva er gjort av tiltak på ombruk?” 

  Mer informasjon
   
 • Tre-Betong Samvirkedekker 2.0: Praksisrapport fra byggeplass Asplan Viak, Kongens Gate 1, Oslo, Norway  27.09.18
 • 54th ISOCARP Congress Bodø  01.10.18 - 05.10.18

  Cool planning: Changing Climate & our urban future.

  Asplan Viak contributor

  Rune Skeie, landscape architect, Asplan Viak, will present:

  “URBAN ECOLOGY – Achieving sustainable urban development through multifunctional blue and green infrastructure” – Through urban projects on different scales, from development of districts (XXL) to blue and green roofs (S). Skeie shows that a key to achieve sustainable urban development may be to consider the city as an ecosystem.

  Mer informasjon
   
 • Foodscape 2018 Norges Varemesse, Lillestrøm  10.10.18 - 11.10.18

  Foodscape er for deg som jobber profesjonelt med mat og drikke og som er opptatt av at det som selges eller serveres skal være godt for kroppen og for miljøet, aller helst norskprodusert og selvsagt god på smak. Med Foodscape settes  bærekraft på menyen, både i restaurantene, hotellene, kantinene, institusjonene, på bensinstasjonene, i dagligvarehandelen og andre steder det serveres eller selges mat, og hos mat- og drikkeprodusentene selvsagt. Foodscape er en norsk satsning, for å samle hele næringen rundt temaet bærekraftig verdiskapning – fra hav og jord til bord, og de store bransjeorganisasjonene står bak oss. Foodscape skal legge til rette for økt kompetanse og samarbeid på tvers gjennom å vise frem gode eksempler på bærekraftstrategi, produktutvikling og nye samarbeidsmodeller. Vi ønsker å løfte og inspirere deltakerne til å sette tydelige bærekraftmål for egen virksomhet og til å kunne utvikle konsepter som gjør bærekraft til konkurransekraft.


  Asplan Viak foredragsholder
  Erik Skontorp Hognes, seniorrådgiver Energi og miljø, i Asplan Viak skal snakke om: 

  - Nye EU krav, det manglende livssyklusperspektivet blant norske aktører og bruk av klimaregnskap som markedsstrategi.
  Med økende krav om å dokumentere miljøfotavtrykk i EU, en økende utfordring med eksport av ferske råvarer i et klimaperspektiv og endret kundeadferd - stilles det stadig økende krav til norske produsenter og deres kunnskap rundt LCA. Erik Hognes guider deg til hva den nye regulative virkeligheten blir, hvordan du som produsent eller leverandør kan tilpasse deg denne, og hvordan klimabevissthet også kan utgjøre nye markedsmuligheter.

  Mer informasjon
   
 • Frokostseminar: Vind, luft og vann i by Asplan viak, Abels Hus, 2. etg, Abels gt 9, 7030 Trondheim  16.10.18
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>