Klimavurdering på områdenivå

 

Den fremtidige by- og stedsutviklingen krever nye alternative måter å samhandle med naturen på og i forbindelse med urbanisering, fortetting, transformasjon og områdeutvikling er ofte klimakonsekvenser et av flere tema som ønskes belyst. 

 

Asplan Viak har utviklet en metodikk og en tjeneste som kan brukes til slike utredninger.

Metoden kan brukes i alt fra overordnet planlegging og policyutforming, til konsekvensutredning og mer detaljert planlegging.

 

Trenger du klimavurdering på områdenivå eller ønsker du å komme i kontakt med oss for en uformell prat?

 

 

 

Les mer »

PROSJEKTER

Vega scene

Vega scene

Vega Scene er et kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer.
Vega scene

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Regjeringen gjorde i juni 2013 vedtak om konseptvalg for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som innebærer at vikingskipene og vikingtidssamlingen skal ligge på Bygdøy, mens resten av Kulturhistorisk museum skal ligge på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern.
Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter skal samlokalisere beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og helikoptertjenesten, som alle inngår i de nasjonale beredskapsressursene.
Politiets nasjonale beredskapssenter

Habitat Haus

«Dette er boliger som utfordrer konvensjonene om privat eierskap som veien til lykken.»

Odd Øverdahl, sivilarkitekt Asplan Viak
Habitat Haus

Smidsrød helsehus

Smidsrød helsehus

Smidsrød helsehus er et nytt sykehjem med 80 sykehjemsplasser, legesenter, produksjonskjøkken og dagavdeling. Sykehjemmet består av to bygninger; sykehjem og demensavdeling.
Smidsrød helsehus

Visjon DOKKEN

Visjon DOKKEN

3500 boliger og 8000 arbeidsplasser kan etableres på Dokken i Bergen sentrum. EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz har utarbeidet en mulighetsstudie med visjonære, realiserbare visjoner for området.
Visjon DOKKEN

Powerhouse

«Powerhouse viser et lønnsomt samspill mot en grønnere fremtid, og at kloke hoder og kompetente partnere kan jobbe mot et felles mål»

Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune
Powerhouse

Follobanen - nytt dobbeltspor Oslo S - Ski

Follobanen - nytt dobbeltspor Oslo S - Ski

Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen) skal stå klart i 2021 og være første etappe på et høyhastighetsspor til Europa.
Follobanen - nytt dobbeltspor Oslo S - Ski

Klimakost - Klimaregnskap for kommuner i Telemark

Klimakost - Klimaregnskap for kommuner i Telemark

Asplan Viak har utarbeidet et klimaregnskap for kommuner i Telemark og fylkeskommunens egen virksomhet.
Klimakost - Klimaregnskap for kommuner i Telemark

Prosjektleder  - Plan for sykkelveinettet i Oslo

Prosjektleder - Plan for sykkelveinettet i Oslo

Asplan Viak har på vegne av Oslo kommune og Statens vegvesen hatt rollen som prosjektleder for utarbeidelse av Plan for sykkelveinettet i Oslo.
Prosjektleder - Plan for sykkelveinettet i Oslo