viktor kruge nossen

26 år, går på fornybar energi, nmbu ås, et år igjen på toårig Master

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner, slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres? Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

Hvorfor valgte du sommerjobb hos Asplan Viak?
Jeg likte profilen til Asplan Viak som bredt fagmiljø. Selskapet fremstod som en aktør som endrer samfunnet i bærekraftig retning. Konkrete prosjekter de hadde utført nær meg vekket også interessen.

Hva tenkte du da du fikk vite oppgaven dere skal løse?Oppgaven fremstod som en god mulighet til å vise hva jeg kan og samtidig vise hvor jeg trenger faglig veiledning. At vi får jobbe med ekte tomter og scenarier er alltid gøy! At vi jobber tverrfaglig gjør at man får et bredere perspektiv på oppgaven.

Hva blir den største utfordringen i dette prosjektet/oppgaven?Lite tid til å gjøre detaljarbeid slik vi er vant med fra skolen. Å jobbe på tvers av fagdisipliner stiller egne krav til å kommunisere tidlig og velge oppgavene der svarene endres minst ved endrede beslutninger fra andre.

Hvor relevant mener du denne oppgaven er for fremtidens byer/samfunn?
Et bredere ressursgrunnlag med uvanlige energiformer vil trolig bli viktigere i fremtiden. Jeg tror dette vil avdekke synergier/problemstillinger som hittil er lite kjent. Når det kommer til hovedoppgaven så har vi tatt for oss en problemstillingen som er veldig aktuell for fremtiden, men lite tatt tak i.

Når du skal velge jobb etter studiene, hva er viktigst for deg i denne jobben?
Varierte og endrende arbeidsoppgaver som gjør at jeg kan lære meg nye ting. At bedriften tilbyr meg et langsiktig arbeidsforhold. At bedriften har en langsiktig målsetning og stadig fornyer seg. Enkel reise/nærhet til bolig.