Runar Bakke Smedås 

24 år, går på landskapsakritektur, nmbu ås, begynner på 5. året Master

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner, slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres? Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

Hvorfor valgte du sommerjobb hos Asplan Viak?
Jeg ønsket en sommerjobb i team med andre studenter. Er kjent med tverrfaglig arbeid fra studiet, men var veldig spent på å jobbe med andre faggrupper enn jeg har gjort tidligere. Spesielt arkitekter og ingeniører er noe annet enn hva jeg har samarbeidet med tidligere.  

Hva tenkte du da du fikk vite oppgaven dere skal løse?      Spennende område! Ullevål er et av få store områder for utvikling i relativ bynær beliggenhet. Nærheten til Marienlyst, Adamstuen, Blindern og Rikshospitalet, med ring 2 som forbindelse tvers igjennom, gjør dette til et område tettpakket med muligheter. Det blir en krevende og spennende oppgave å løse i en sammensatt gruppe på kort tid.

 

Hva blir den største utfordringen i dette prosjektet/oppgaven?
En av de største utfordringene, i alle fall innledningsvis, blir samkjøring av arbeidsmetoder. Med så mange ulike bakgrunner, blir det krevende å finne arbeidsmetoder som passer, fungerer, man er kjent med og som er forståelige på tvers av faggrupper.

Hvor relevant mener du denne oppgaven er for fremtidens byer/samfunn?
Oppgaven er nok superrelevant for framtidens byer. Boligområder som et preventivt virkemiddel for folkehelse vil avlaste behovet for hender i helsetjenesten mye. I utdanningsinstitusjoner sies det i dag at folkehelse er en av de neste «store» samfunnsutfordringene vi står overfor. Arkitektur og byutvikling med større fokus på folkehelse og opplevelse vil kunne utgjøre store forskjeller for både for fysisk og psykisk syke. Flere av tiltakene innen helsefremmende arkitektur, overlapper også med miljøfremmende arkitektur. F.eks. i London ser vi at et skifte i fokus fra miljø (langsiktig tenkning) til helse (her og nå) gjør det enklere å vurdere verdier og gevinster, eksempelvis «Healthy streets». Fokuset på helse kan slik sett også være et hjelpemiddel for å nå fram med løsninger på andre store samfunnsutfordringer.

Når du skal velge jobb etter studiene, hva er viktigst for deg i denne jobben?
Fleksibilitet i arbeidsoppgaver. Mulighet for utvikling, videre læring og varierte arbeidsoppgaver. Relativt trygg arbeidsplass. Arbeid på tvers av fag. Gjerne team sammensatt av arkitekter, interiørarkitekter, designere, ingeniører, tømrere etc. Jobbe med prosjekter i ulike størrelser, med fokus på samfunnsproblematikk og brukergruppers behov.