kim pløhn

27 år, går på Landskapsarkitektur (københavns universitet 2012-2016) arkitektur (ensa paris-malaquais 2016-2018), begynner på Master i arkitektur ved AHO

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner, slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres? Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

Hvorfor valgte du sommerjobb hos Asplan Viak?
Jeg kjente Asplan Viak fra flere prosjekter, som St. Olavs hospital og Deichmans gate, og har funnet inspirasjon i disse. Det interesserte meg også å skulle jobbe tett med studenter fra andre studieretninger.

Hva tenkte du da du fikk vite oppgaven dere skal løse?
Det hørtes ut som en spennende oppgave, som krever både gode referanser og nye løsninger.

Hva blir den største utfordringen i dette prosjektet/oppgaven?Det blir en utfordring å skulle ta hensyn til stedsspesifikke kvaliteter samtidig som vi beholder et fremtidsrettet og konseptuelt blikk på oppgaven.

Hvor relevant mener du denne oppgaven er for fremtidens byer/samfunn?
Uten å gå inn i en diskusjon om privatisering av helsetjenester eller nedlegging av sykehus, finnes det mange muligheter i å legge til rette for blandede nabolag og bygninger hvor beboere med ulike behov og ressurser møtes og interagerer. Der tror jeg arkitektur og byplanlegging kan spille en viktig rolle fremover.

Når du skal velge jobb etter studiene, hva er viktigst for deg i denne jobben?
Arkitektur- og landskapsprosjekter av høy kvalitet, engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, og et godt arbeidsmiljø.