Jo sjølie 

26 år, går på Arkitektur, NTNU trondheim, begynner på 5. året master

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner, slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres? Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

Hvorfor valgte du sommerjobb hos Asplan Viak?
Sommerjobb hos Asplan Viak virket utrolig spennende og lærerikt da vi får muligheten til å jobbe tverrfaglig. Dette er noe jeg virkelig har savnet i studietiden så det blir lærerikt å se hvordan landskapsarkitekter, samfunnsgeografer og ingeniører angriper en problemstilling og hvordan vi kan hjelpe og utfordre hverandre til det beste resultatet. 

Hva tenkte du da du fikk vite oppgaven dere skal løse?
Det å få relativt frie konseptuelle tøyler på en av Norges mest attraktive tomter, Ullevål sykehus, kan man ikke gjøre noe annet enn å bli gira av. Det er en utrolig kompleks, urban situasjon der vi må tenke nytt og inkluderende. Her har Asplan Viak vært veldig flinke til å gi oss relevant input fra aktører som jobber med dette daglig, alt fra pilotprosjekter med alternative bokollektiver, Ullevål Sykehus, plusshus til «hands on» teknologi for de eldre.

Hva blir den største utfordringen i dette prosjektet/oppgaven?Tid blir nok vår største utfordring, i tillegg til å måtte begrense seg. Det er tross alt rundt 300 dekar det er snakk om. Det blir nok viktig med en vanntett fremdriftsplan. Vi sitter med mye forskjellig kompetanse, med mange forskjellige innfallsvinkler på oppgaven, så det blir interessant å se når første problem oppstår. Det blir nok viktig med kompromisser.

Hvor relevant mener du denne oppgaven er for fremtidens byer/samfunn?
Det å tenke nytt med alternative bokollektiver, en skiftende demografi, aktivisering av de eldre for å forebygge helseproblemer, sammen med et av samfunnets store utfordringer, ensomhet, er dagsaktuelle temaer vi trenger å ta stilling til. 

Når du skal velge jobb etter studiene, hva er viktigst for deg i denne jobben?
Det å bli utfordret faglig sammen med det å ha hyggelige og kompetente kollegaer. Det å ha muligheten til å jobbe tverrfaglig. En arbeidsgiver som fronter en bærekraftig utvikling og som pusher grenser. Det å ha fleksible løsninger når det gjelder hvor man jobber fra.