Celia Aabø mellem

27 år, går på by- og regionplanlegging, nmbu ås, 5. året Master

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner, slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres? Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

Hvorfor valgte du sommerjobb hos Asplan Viak?
Gjennom masterprogrammet på NMBU på Ås har jeg blitt utfordret ved å arbeide tverrfaglig og analytisk, og trives godt med dette. Disse erfaringene har gjort at jeg fattet interesse for en sommerjobb hos Asplan Viak, da både sommerjobben og Asplan Viak fronter og samarbeider svært tverrfaglig.

Hva tenkte du da du fikk vite oppgaven dere skal løse?
Det blir spennende  å diskutere hva Ullevål sykehus eiendommen kan brukes til i fremtiden når sykehusdriften avvikles. Oppgaven legger opp til en diskusjon om utfordringer og muligheter for fremtidens helse og velferdsteknologi, og hvordan eiendommen kan utvikles til en flerfunksjonell bydel, hvor både de kulturhistoriske- og eksiterende verdier, og effektiv boligbygging blir ivaretatt.

 

Hva blir den største utfordringen i dette prosjektet/oppgaven?Den største utfordringen blir å diskutere hvordan vi  skal bo og leve 30 år frem i tid. Foreslå hvordan boligbygging og teknologi kan forenes med kulturhistoriske og grønne verdier ved en transformasjon av området.

Hvor relevant mener du denne oppgaven er for fremtidens byer/samfunn?
Oppgaven er svært relevant, både med tanke på grønn og bærekraftig byutvikling, og utfordrer hvordan vi skal bo og leve sammen i fremtidens byer og nabolag. Jeg tror det blir viktig å fokusere på en smartere og mer bærekraftig planlegging, både med tanke på boformer, sosialt mangfold og sammensetning av ulike brukergrupper.

Når du skal velge jobb etter studiene, hva er viktigst for deg i denne jobben?
Prosjekter som tør å utfordre dagsaktuelle samfunnsutfordringer, gjerne mulighetsstudier og transformasjon av byområder. Opptatt av den grønne bølgen og bærekraftig byutvikling. Utfordre hvordan bo og leve i fremtidens byer og nabolag. Trivelig jobbmiljø med god teamdynamikk som tilrettelegger for kreativitet og engasjement. Tverrfaglig sammensetning på arbeidsplassen og i prosjektarbeid. Gjerne tett samarbeid mellom plan- og arkitektavdeling. Fokus på digitale designverktøy.