Landskapsarkitektur

Bidrar med Pop up park i Gøteborg

Les mer her

FORSKNING OG UTVIKLING

Asplan Viak tar
solsamarbeid til nye høyder

Les mer her

#KVARTALETVUGGETILVUGGE

«Vugge til vugge»
veien mot nullutslippssamfunnet

Les Kvartalet her

PROSJEKT

Kvernaland omsorgssenter
– trygghet i rammer av tre

Les mer her

PROSJEKTER

Kvernaland omsorgssenter

«Hvordan kan formgivning og materialvalg skape trygge omgivelser for eldre mennesker?  På Kvernaland omsorgsenter er dette oppnådd gjennom bevisst materialbruk og utradisjonelle romløsninger, mener vår sivilarkitekt, Jostein Korsnes.»

Jostein Korsnes, gruppeleder Arkitektur Stavanger
Kvernaland omsorgssenter

Råstølen Sykehjem

«I tillegg til miljøperspektivet kommer alle de andre positive sidene ved en slik løsning; for sluttbrukerne, de ansatte og samfunnet som helhet»

Christian Irgens, arkitekt, Asplan Viak
Råstølen Sykehjem

Nytt Regjeringskvartal

«Vår løsning for det nye Regjerningskvartalet bygger på prinsippet om en Byhage; en inkluderende og trygg møteplass»

Sissel Engblom, Senior Arkitekt
Nytt Regjeringskvartal

Powerhouse

«Powerhouse viser et lønnsomt samspill mot en grønnere fremtid, og at kloke hoder og kompetente partnere kan jobbe mot et felles mål»

Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune
Powerhouse

Langevatn

«Utbyggingen av Langevatn vannbehandlingsanlegg sikrer 12 kommuner hygienisk drikkevann i flere tiår framover»

Odd Hummervoll, Prosjektleder IVAR, Langevatn
Langevatn

Aquarama

«Anlegget gir Kristiansand et løft. Aquarama vil gjøre folkehelsen bedre og byen mer attraktiv»

Arvid Grundekjøn, ordfører i Kristiansand
Aquarama